Rezultaty konsultacji edukacyjnych laureatów 1. edycji ADAMED SmartUP

11 sierpnia 2016

Pierwsze miejsca w konkursach i olimpiadach – nie tylko krajowych, ale także międzynarodowych, oferty studiowania na prestiżowych, zagranicznych uczelniach czy autorskie projekty badawcze, to tylko wybrane osiągnięcia laureatów nagrody głównej programu naukowo-edukacyjnego ADAMED SmartUP. Dzięki oferowanym w ramach nagrody głównej indywidualnym konsultacjom edukacyjnym, obejmującym profesjonalne wsparcie mentorskie oraz dodatkowe zajęcia akademickie, ta niezwykle uzdolniona młodzież otrzymała znaczącą pomoc w rozwijaniu swoich karier w świecie nauki.

Uroczyste rozstrzygnięcie pierwszej edycji programu ADAMED SmartUP odbyło się w październiku 2015 roku. By znaleźć się wśród laureatów programu, młodzi pasjonaci nauki stawiali czoła zaskakującym zagadkom oraz nieoczekiwanym zwrotom akcji w internetowej grze naukowej, wzięli udział w teście wiedzy oraz spotkali się z Radą Naukową Programu podczas rozmów rekrutacyjnych. 50-cioro najlepszych uczestników programu pojechało na innowacyjny obóz naukowy, a z tej grupy – w oparciu m.in. o wyniki rekrutacji, zaangażowanie i osiągnięcia podczas zajęć, motywację do nauki i rozmowę ewaluacyjną – wybrano 10-cioro laureatów nagrody głównej. To właśnie oni mieli możliwość korzystania z programu indywidualnych konsultacji edukacyjnych.

Nagroda już z założenia jest wyjątkowa. To nie kolejny puchar, dyplom, czy wsparcie materialne – to długoterminowa inwestycja w wiedzę, umiejętności i dalszy rozwój zainteresowań. Współpracujący z Fundacją Grupy Adamed eksperci, którzy organizowali konsultacje, zadbali nie tylko o ich najwyższy poziom, ale przede wszystkim o prawdziwie indywidualny charakter. Zakres merytoryczny, forma i sposób naukowej pomocy zostały dopasowane do konkretnych potrzeb każdego ze zwycięzców programu.

Przedstawiamy wybrane formy konsultacji edukacyjnych poszczególnych laureatów ADAMED SmartUP wraz z ich opiniami i opisem osiągnięć:

Michał Bączyk

Michał Bączyk

 • pomoc w przygotowaniu aplikacji na University of Cambridge (UK)
 • uczestnictwo w Oxbridge Preparation Weekend w Anglii – kursie przygotowawczym do rozmowy kwalifikacyjnej na University of Cambridge
 • organizacja wyjazdu na egzamin do University of Cambridge
 • zajęcia przygotowujące do rozmowy wstępnej – interview preparation
 • zajęcia przedmiotowe z matematyki, języka angielskiego i języka polskiego
 • przygotowanie do egzaminu STEP

Opinia o konsultacjach: Konsultacje pozwoliły mi poszerzyć perspektywy i zdobyć niepowtarzalne doświadczenia. Były dla mnie także szansą na rozwój wewnętrznej samodyscypliny, charyzmy, ciekawości świata czy szeroko pojętego obycia.

Osiągnięcia:

 • finalista LXV i LXVI Olimpiady Matematycznej
 • finalista LXIV Olimpiady Fizycznej
 • zwycięzca 27. Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej
 • zdobywca nagrody specjalnej w konkursie naukowym E(x)plory – nominowany do reprezentowania Polski na międzynarodowych targach naukowych EXPO SCIENCES EUROPE we Francji w lipcu 2016 roku
 • laureat XXII Konkursu Fizycznego Politechniki Warszawskiej.
 • poprowadzenie wykładu pt. „Jak fizycy leją wodę, czyli o podstawach hydrodynamiki” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • realizuje autorski projekt naukowy we współpracy z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • średni wynik z matury: 97,5 %
 • otrzymał oferty studiowania fizyki z University of Cambridge, Imperial College London, University College London, Warwick University oraz Durham University (UK)

Aleksandra Janowska

Aleksandra Janowska

 •  przygotowanie do Olimpiady Biologicznej: konsultacja pracy konkursowej, zajęcia z biologii
 •  przygotowania do Olimpiady Międzynarodowej z Biologii, m.in. zajęcia w Instytucie Biologii i Biofizyki, zajęcia ze statystyki, zajęcia z biologii
 •  zajęcia z jęz. niemieckiego oraz sfinansowanie egzaminu IELTS
 •  zajęcia przedmiotowe z chemii
 •  udział w London International Youth Science Forum
 •  staż w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej

Opinia o konsultacjach: Konsultacje edukacyjne niezwykle mnie rozwinęły. Moją pasją jest biologia, dlatego większość zajęć, na które uczęszczam jest z nią związana. Dzięki zajęciom z biologii prowadzonym w języku angielskim znam specjalistyczne słownictwo, które na pewno przyda mi się podczas studiowania za granicą. Dodatkowo są one dla mnie bardzo wartościowe, ponieważ prowadzi je studentka uczelni, na którą chcę aplikować.

 Osiągnięcia:

 • laureatka wielu konkursów z zakresu nauk biologicznych, matematycznych i języka angielskiego
 • 3 miejsce w Olimpiadzie Biologicznej
 • stypendystka Prezydenta m.st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w nauce
 • reprezentantka Polski na międzynarodowej olimpiadzie biologicznej w Hanoi w Wietnamie – zdobyła brązowy medal
 • jej praca bierze udział w Konkursie Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej
 • 2. miejsce w eliminacjach European Youth Debating Competition i weźmie udział w debacie finałowej, która odbędzie się w październiku 2016 roku w Budapeszcie

Tomasz Białecki

Tomasz Białecki

 • zajęcia przedmiotowe z fizyki, matematyki, informatyki i języka angielskiego
 • wyjazd na obóz Politechniki Warszawskiej

Opinia o konsultacjach: Myślę, że w wymiarze długoterminowym będą dla mnie ciekawą zachętą do poszerzania wiedzy we własnym zakresie w wybranych dziedzinach, np. na zajęciach z fizyki i matematyki omawiamy ciekawe dla mnie zagadnienia, co daje mi motywację i chęć do dalszej nauki.

Osiągnięcia:

 • zdobywca 2. miejsca w powiatowym konkursie matematycznym „Rusz Głową”
 • finalista Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych z matematyki i fizyki
 • konstruuje urządzenia elektroniczne
 • w najbliższym czasie planuje budowę automatycznego ramienia sterowanego przez mikrokontroler

Oskar Grudziński

Oskar Grudziński

 • wyjazd na Oxbridge Preparation Weekend w Anglii
 • zajęcia z rachunku różniczkowo-całkowego, programowania w C++
 • zajęcia z obsługi programu do symulacji przepływów
 • zajęcia z półprzewodników organicznych
 • sfinansowanie egzaminu IELTS

Opinia o konsultacjach: Uważam zapewniane mi konsultacje za wartościowe i edukacyjne. Cieszę się, że otrzymałem możliwość uczestniczenia w zajęciach, podczas których w przyjemny sposób nauczyłem się skomplikowanych zagadnień. To wspaniałe, że są ludzie, którym zależy na zaspokojeniu mojego głodu wiedzy.

Osiągnięcia:

 • wraz z drużyną klubu naukowego „Fenix” zajął pierwsze miejsce w Polsce i złoty medal w zawodach Turnieju Młodych Fizyków, a osiągnięcia zespołu prezentował podczas Mistrzostw Świata Młodych Fizyków w Tajlandii, gdzie również zdobył złoty medal
 • średni wynik z matury: 84,2%
 • otrzymał oferty studiowania na University of Bristol i University of Manchester (UK)

Bartosz Gąsiorkiewicz

Bartosz Gąsikorkiewicz

 • zajęcia w Zakładzie Biotechnologii Medycznej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • staż w centrum badawczo-rozwojowym Grupy Adamed

Opinia o konsultacjach: Dzięki uprzejmości pracowników naukowych placówki mogę nabrać doświadczenia w pracy laboratoryjnej przez uczestniczenie w procesie badawczym. Myślę też, że może to stanowić punkt wyjścia do nawiązania współpracy w dalszej perspektywie. Dzięki temu mogę nie tylko rozwijać swoje zainteresowania, ale również rozwijać się naukowo w stopniu znacznie większym, niż umożliwiłby to zwykły tok studiów.

Osiągnięcia:

 • laureat pierwszego stopnia XLIII Olimpiady Biologicznej
 • brązowy medalista XXV Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej w Indonezji
 • stypendysta programu dla wybitnie zdolnych Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci
 • obecnie student pierwszego roku medycyny w Krakowie

Marcin Bąk

Marcin Bąk

 • wyjazd na Oxbridge Preparation Weekend w Anglii
 • organizacja wyjazdu na egzamin do University of Cambridge
 • zajęcia przygotowujące do rozmowy wstępnej – interview preparation
 • zajęcia przedmiotowe z matematyki, fizyki, języka niemieckiego, języka polskiego

Opinia o konsultacjach: Przygotowania do matury to oczywiste korzyści. Dodatkowe zajęcia z języka polskiego zachęciły mnie do czytania literatury światowej, niekoniecznie współczesnej. Analizowanie zagadnień fizycznych na poziomie uniwersyteckim bardzo mnie rozwinęło i pozwoliło spojrzeć na niektóre tematy z zupełnie innej perspektywy.

Osiągnięcia:

 • finalista Olimpiady Wiedzy Technicznej
 • finalista Olimpiady Fizycznej
 • wyróżniony finalista Konkursu Fizycznego Politechniki Warszawskiej
 • otrzymał ofertę studiowania inżynierii na University o CambrIdge (UK)
 • średni wynik z matury: 90%

Patrycja Paśniewska

Patrycja Paśniewska

 • zajęcia przedmiotowe z fizyki, matematyki, chemii, biologii, języka angielskiego
 • kurs językowy w Wielkiej Brytanii

Opinie o konsultacjach: Lekcje były bardzo interesujące, szczególnie zajęcia fizyki, i wiele mi dały. Pozwoliły mi rozwinąć się naukowo i ukierunkować.

Osiągnięcia:

 • laureatka licznych konkursów przedmiotowych z biologii, chemii i fizyki
 • członek zespołu budującego minisatelitę – CanSat

Maksymilian Głowacki

Maksymilian Głowacki

 • podwójny laureat konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej (XXX i XXXI)
 • laureat olimpiady chemicznej
 • zdobył tytuł Najlepszego Chemika Organika zarówno w olimpiadzie chemicznej, jak i konkursie chemicznym Politechniki Warszawskiej (XXXI)
 • finalista i laureat konkursów przedmiotowych z matematyki, fizyki i informatyki
 • uczestnik programu „Politechnika dla Młodego Chemika”
 • 1. miejsce w eliminacjach European Youth Debating Competition i weźmie udział w debacie finałowej, która odbędzie się w październiku 2016 roku w Budapeszcie

Opinia o konsultacjach: Są dla mnie bardzo wartościowe i wiążą się z wieloma korzyściami. Największą z nich jest oczywiście znaczne poszerzanie mojej wiedzy i umiejętności. Oprócz tego poznaję wielu ludzi o podobnych zainteresowaniach, którzy dzielą się swoimi obserwacjami i doświadczeniem.

Osiągnięcia:

 • laureat XXX konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej
 • podwójny laureat olimpiady chemicznej
 • finalista i laureat olimpiad przedmiotowych z matematyki, fizyki i informatyki
 • uczestnik programu „Politechnika dla Młodego Chemika”
 • 1. miejsce w eliminacjach European Youth Debating Competition i weźmie udział w debacie finałowej, która odbędzie się w październiku 2016 roku w Budapeszcie

Filip Krawczyk

Filip Krawczyk

 • pomoc w aplikacji na studia za granicą
 • zajęcia przedmiotowe z biologii, chemii, matematyki, języka angielskiego
 • zajęcia w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN

Opinia o konsultacjach: Wiedza i edukacja są fundamentalnymi wartościami w życiu człowieka. Jeżeli te właśnie wartości rozwijamy, to nasza przyszłość też na tym dużo zyska. Te zajęcia sprawiły, że mogłem zmienić swoje nastawienie na niektóre aspekty życia szkolnego, a także odejść systemu nauki jakim jest uczenie się encyklopedii na pamięć.

 

Osiągnięcia:

 • lider pierwszej w Polsce drużyny licealnej biorącej udział z biologii syntetycznej „IGEM”, organizowanym przez MIT w USA
 • prowadzi prace badawcze w celu rozwiązania problemu antybiotykoodporności bakterii

Anna Sieńko

Anna Sieńko

 • zajęcia z psychologii
 • zajęcia przedmiotowe z chemii
 • konsultacje ze studentami University of Cambridge
 • wyjazd wakacyjny (Premedprojects)

Opinie o konsultacjach: Jestem zadowolona z udziału w zajęciach zorganizowanych w ramach programu konsultacji edukacyjnych. Dodatkowe materiały, indywidualne skupienie się nauczyciela na mnie skutkuje większą efektywnością w nauce. Uważam, że są bardzo przydatne i będą procentować w przyszłości.

Osiągnięcia:

 • laureatka olimpiady biologicznej
 • otrzymane stypendium Prezydenta m.st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w nauce

Najzdolniejsi laureaci otrzymają od Fundacji Grupy Adamed stypendia na dalszą edukację.

Szansa dla kolejnych młodych talentów

Już we wrześniu rusza rejestracja do III edycji programu ADAMED SmartUP. Jeżeli chcesz przeżyć tę niesamowitą naukową przygodę i zdobyć szansę na pogłębianie swoich pasji, jak ubiegłoroczni laureaci – aplikuj!

Pozostałe aktualności

Zakończyliśmy wiosenną edycję warsztatów ADAMED SmartUP Academy

28 maja 2024

18 maja odbyły się już ostatnie zajęcia organizowane w ramach wiosennej odsłony warsztatów ADAMED...

Za nami 5. Zjazd Absolwentów programu ADAMED SmartUP

25 kwietnia 2024

Za nami 5. Zjazd Absolwentów programu ADAMED SmartUP 20 i 21 kwietnia br., już...

Rekrutacja do 10. edycji programu ADAMED SmartUP zakończona! Znamy finałową pięćdziesiątkę uczestników letniego obozu naukowego

9 kwietnia 2024

Zakończyliśmy rekrutację do jubileuszowej 10. edycji programu ADAMED SmartUP. W tym roku w grze...

Sylwetki absolwentów: Kamila Trafna i Maria Waligórska – „Brainhack Warsaw”

8 kwietnia 2024

Uwielbiamy się chwalić osiągnięciami naszych zdolnych absolwentek i absolwentów. Dzisiaj dzielimy się historią Kamili...