Geopark Góra św. Anny

Dzisiejsza Góra św. Anny to powstały 27 mln lat temu, a dziś już wygasły wulkan. Ten park krajobrazowy to jedno z niewielu miejsc na mapie Polski, gdzie na stosunkowo niewielkim obszarze 5.051 ha, można zobaczyć jedne z najładniejszych i dobrze zachowanych profili środkowego wapienia muszlowego z liczną, dobrze zachowaną fauną. Oprócz dominujących skał środkowo-triasowych, występują tu również podścielające je osady piaskowców i zlepieńców karbońskich oraz dużo młodsze wulkanity z samego wierzchołka Góry św. Anny. Na jego terenie zaprojektowana została ścieżka geologiczna o długości 10 kilometrów, która rozpoczyna się w miejscowości Góra Św. Anny (geostanowisko nefelinitów) i kończy w miejscowości Ligota Dolna (rezerwat roślinności kserotermicznej). Na trasie mieści się 11 geostanowisk, z tablicami informacyjnymi, które w ciekawy i przystępny sposób opisują poszczególne miejsca. Najciekawsze miejsca przyrodniczo-geologiczne na ścieżce to:

  • geostanowisko nefelinitów
  • dolina „Krowioka”
  • amfiteatr skalny
  • rezerwat „Biesiec”
  • kamieniołom Ligota Dolna

 

Informacje pochodzą ze strony: http://geopark-goraswanny.pl/

Lokalizacja

Kategorie

Informacje

Województwo: opolskie
Adres: ul. Leśnicka 10, 47-150 Góra św. Anny

Strona: http://geopark-goraswanny.pl/
Wstęp:
bezpłatny

 

CIEKAWOSTKA

Czy wiesz, że Góra św. Anny to jeden z trzech geoparków w Polsce? Pozostałe dwa to Łuk Mużakowa i Karkonoski Park Narodowy wraz z otuliną.

Inne ciekawe miejsca