zobacz całą galerię

Rezerwat Jeziorka Kozie

W rezerwacie Jeziorka Kozie występują rośliny chronione, charakterystyczne dla torfowisk wysokich. Celem ochrony jest zachowanie zarastających jezior wraz z zespołem roślinności. Rezerwat położony jest w gminie Tuchola, na terenie Leśnictwa Woziwoda. Zajmuje powierzchnię 12,30 ha. Najbardziej malownicze jeziorko zostało udostępnione dla zwiedzających. W tym celu wybudowano kładkę drewnianą, która pozwala na dotarcie do tafli wody, obserwację roślin chronionych oraz prześledzenie procesu zarastania jeziorka i sukcesji roślin. Na ścieżce prowadzącej do jeziorka znajdują się tablice informacyjne. Na terenie rezerwatu wyróżniono następujące zespoły roślinne:

 • zespół „lilii wodnych” - Nupharo-Nymphaeetum albae
 • zespół grzybieni północnych - Nymphaetum candidae
 • szuwar oczeretowy - Scripetum lacustris
 • szuwar trzcinowy - Phragmitetum australis
 • mszar dolinkowy z przygiełką białą - Rhynchosporetum albae
 • mszar dolinkowy z turzycą bagienną - Caricetum limosae
 • zespół turzycy nitkowatej - Caricetum lasiocarpae
 • zespół z trzcinnikiem prostym - Calamagrostietum neglectae
 • zespół z turzycą pospolitą - Caricetum nigrae
 • zbiorowisko zEriophorum angustifolium
 • mszar kępowy torfowca magelańskiego - Sphagnetum magellanici
 • zbiorowisko zEriophorum vaginatum
 • bór sosnowy bagienny - Vaccinio uliginosi-Pinetum
 • bór sosnowy wilgotny - Molinio-Pinetum

Lokalizacja

Kategorie

Informacje

Województwo: kujawsko-pomorskie
Adres: Tuchola

Strona: https://woziwoda.torun.lasy.gov.pl/rezerwat-jeziorka-kozie#.YqBPpJNBwb1
Wstęp:
bezpłatny

 

CIEKAWOSTKA

Czy wiesz, że jedno z Jeziorek Kozich jest całkowicie pozbawione otwartego lustra wody? Cała jego powierzchnia jest porośnięta sosnami.

Inne ciekawe miejsca