ADAMED ADAMED ADAMED ADAMED

I Edycja w pigułce

Pierwsza edycja programu naukowo-edukacyjnego ADAMED SmartUP została zainaugurowana 17 października 2014 r. debatą naukową, która pozwoliła uczestnikom zapoznać się z ideą tej inicjatywy. Wieloetapowy proces rekrutacji do programu stypendialnego rozpoczęła wirtualna gra alternatywnej rzeczywistości (ang. alternate reality game), pełna ambitnych zagadek z dziedziny biologii, chemii, fizyki oraz matematyki. Sprawdzała ona wiedzę uczestników oraz ich umiejętności logicznego myślenia i szybkiego łączenia faktów w praktyce. Następnie kandydaci wzięli udział w teście naukowym. Tych, którzy zdobyli w nim największą liczbę punktów poprosiliśmy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych. Kolejnym etapem były rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane przez Radę Naukową. Finalnie w lipcu 2015 r. na innowacyjny obóz naukowy wyjechało 50 najzdolniejszych nastolatków w Polsce.

Na podstawie ocen uzyskanych w trakcie rekrutacji oraz wyników zdobytych podczas tego wyjazdu wyłoniono 10-cioro laureatów nagrody głównej – poznaliśmy ich w październiku 2015 r. podczas uroczystej gali. Otrzymali oni 10‐miesięczną pomoc merytoryczną w postaci konsultacji edukacyjnych dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. Dzięki niej młodzież może rozwijać swoje umiejętności poprzez dodatkowe zajęcia przedmiotowe i językowe, staże i praktyki w laboratoriach oraz na uczelniach wyższych, a także skorzystać ze wsparcia motywacyjnego. Po tym okresie najlepszym spośród laureatów zostanie przyznane stypendium naukowe.

Obejrzyj wideo o I edycji programu

Obóz naukowy I edycji programu 

Innowacyjny obóz naukowy, będący nagrodą dla 50-tki najzdolniejszych nastolatków w Polsce, odbył się w lipcu 2015 r. Jego uczestnicy zostali podzieleni według zainteresowań na cztery grupy tematyczne.

Pasjonaci chemii i biochemii pod nadzorem absolwenta Oxfordu oraz doktora Uniwersytetu Wiedeńskiego, zajmowali się chemią organizmów żywych na poziomie atomowym i cząsteczkowym. Zajęcia koncentrowały się na analizie takich procesów, jak ewolucja organizmów, przepływ energii i informacji wewnątrz komórki, a także stany chorobowe (np. nowotwory). Uczestnicy poznali najnowsze metody badań laboratoryjnych oraz biofizycznych, sprawdzając m.in. metabolizm komórek przy użyciu metod spektroskopowych.

Pod okiem doktorantki Instytutu Biofizyki PAN oraz Wydziału Genetyki University of Cambridge, uczniowie zainteresowani medycyną i naukami medycznymi analizowali budowę DNA. Nauczyli się także oceniać preparaty mikroskopowe, oznaczać grupy krwi, identyfikować bakterie oraz komórki krwi obwodowej na podstawie ich cech morfologicznych. Podczas zajęć prowadzonych przez doktorantkę na UCL w Londynie, lekarza i psychologa, mieli też okazję poznać podstawy szwów chirurgicznych, przeprowadzić sekcję różnych organów zwierzęcych czy badanie kliniczne.

Grupa inżynierów i amatorów robotów budowała natomiast modele samolotów ze śmigłami, przy okazji poznając prawo Bernoulliego – zasadę pozwalającą maszynom powietrznym latać. Tajniki tej wiedzy przekazał im, magister inżynierii lotniczej z Imperial College w Londynie, doktorant na Madryckim Uniwersytecie Technicznym.Ostatnim blokiem tematycznym była fizyka i nanotechnologie. Należąca do tej grupy młodzież miała okazję uczestniczyć w zajęciach, doktoranta z Uniwersytetu w Edynburgu, zajmującego się fizyką warunków ekstremalnych.

Wszyscy uczestnicy wzięli również udział w wykładach specjalnych. Jeden z nich był poświęcony biotechnologicznemu przetwarzaniu owadów. Pozostałe dotyczyły neuroinformatyki, interfejsu mózg-komputer i technologii asystujących, a także radiobiologii.

Dla uczestników obozu przygotowano także wycieczki do miejsc, na co dzień niedostępnych dla zwiedzających, jak np.: nowoczesne laboratoria Grupy Adamed, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku czy Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, a pracownicy tych instytutów przygotowali dla nich specjalne wykłady. Poza tym młodzież wzięła udział w szkoleniach z umiejętności miękkich, takich jak praca w grupie czy wystąpienia publiczne, a także w warsztatach na temat technologii druku w 3D oraz MOCK Interviews, czyli w emulacji spotkań rekrutacyjnych np. na uczelnie wyższe czy do pracy.

Ponadto program obozu urozmaicony został zajęciami integrującymi młodzież i dającymi im możliwość mniej oficjalnej wymiany poglądów. Młodzież m.in. zwiedziła warszawską starówkę oraz wzięła udział w warsztatach kulinarnych. Spotkała się także ze studentami i absolwentami uczelni z całego świata podczas Targów Kariery.

Bartosz Gąsiorkiewicz

Bartosz
Gąsiorkiewicz

Filip Krawczyk

Filip
Krawczyk

Aleksandra Janowska

Aleksandra
Janowska

Anna Sieńko

Anna
Sieńko

Marcin Bąk

Marcin
Bąk

Oskar Grudziński

Oskar
Grudziński

Michał Bączyk

Michał
Bączyk

Patrycja Paśniewska

Patrycja
Paśniewska

Tomasz Białecki

Tomasz
Białecki

Maksymilian Głowacki

Maksymilian
Głowacki

 • Bartosz Gąsiorkiewicz

  Bartosz Gąsiorkiewicz

  Bartek jest laureatem Olimpiady Biologicznej!

  Absolwent XIV Liceum im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu, laureat pierwszego stopnia XLIII Olimpiady Biologicznej, brązowy medalista XXV Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej w Indonezji oraz stypendysta programu dla wybitnie zdolnych Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Aktualnie student pierwszego roku medycyny w Krakowie.

   

  Indywidualny program konsultacji edukacyjnych ADAMED SmartUP:

  Bartosz ma możliwość udziału w zajęciach w Zakładzie Biotechnologii Medycznej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzięki nim, może on nabrać doświadczenia w pracy laboratoryjnej przez uczestniczyć w procesie badawczym. Ma możliwość nie tylko rozwijać swoje zainteresowania, ale również rozwijać się naukowo w stopniu znacznie większym, niż umożliwiłby to zwykły tok studiów.

   

  Największe sukcesy naukowe:

  Bartosz jest laureatem pierwszego stopnia XLIII Olimpiady Biologicznej, brązowym medalistą XXV Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej w Indonezji, stypendystą programu dla wybitnie zdolnych Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, a obecnie studentem pierwszego roku medycyny na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

   

  Dalsze plany naukowe:

  Bartosz planuje staż naukowy w placówce badawczej.

   

 • Filip Krawczyk

  Filip Krawczyk

  Filip prowadzi prace badawcze nad antybiotykoodpornością bakterii!

  Uczeń III Liceum im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni. Koncentruje się nie tylko na rozwijaniu zainteresowań związanych z przedmiotami profilowymi – biologią i chemią, ale również informatyką oraz naukami humanistycznymi. Lider pierwszej w Polsce drużyny licealnej biorącej udział w konkursie biologii syntetycznej “IGEM”, organizowanym przez MIT w Stanach Zjednoczonych. Interesuje się montażem i produkcją filmów, grafiką komputerową i nauką języków obcych.

   

  Indywidualny program konsultacji edukacyjnych ADAMED SmartUP:

  Filip wziął udział w zajęciach z biologii, chemii, matematyki oraz w zajęciach przygotowujących do egzaminu Cambridge ESOL – IELTS. Otrzymał również konsultacje w zakresie studiów zagranicą oraz pomoc w napisaniu tzw. personal statement, który jest niezbędny w aplikacji na studia zagraniczne. Dzięki wsparciu mentorskiemu Filip mógł otworzyć się bardziej na świat nauki. Otrzymał okazję, by usystematyzować swoją dotychczasową wiedzę, dowiedzieć się wielu nowych rzeczy i przygotowywać się do aplikacji na najlepsze uczelnie.

   

  Największe sukcesy naukowe:

  Filip jest liderem pierwszej w Polsce drużyny licealnej biorącej udział w konkursie z biologii syntetycznej „IGEM”, organizowanym przez MT w USA. Dodatkowo prowadzi prace badawcze w celu rozwiązania problemu antybiotykoodporności bakterii. Obecnie uczestniczy w projekcie TPDT, który zakłada wytworzenie biomolekuły zdolnej selektywnie niszczyć komórki gronkowca złocistego. Otrzymał grant z Funduszu Black Pearls VC z Gdańska, dzięki któremu może realizować kolejną fazę badań. Niejednokrotnie pojawiał się w ogólnopolskich mediach.

 • Aleksandra Janowska

  Aleksandra Janowska

  Ola jest autorką pracy badawczej na Olimpiadę Biologiczną!

  Uczennica XIV Liceum im. Stanisława Staszica w Warszawie, laureatka wielu konkursów z zakresu nauk biologicznych, matematycznych i języka angielskiego. Za wybitne osiągnięcia w nauce otrzymała Stypendium Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Entuzjastka nie tylko nauk ścisłych lecz również malarstwa, literatury, śpiewu oraz języków obcych. Jest członkiem Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, a także kół naukowych w szkole – biologicznego i chemicznego. Z organizacji mniej naukowych, ale jednak wciąż związanych z biologią, jestem wolontariuszką Greenpeace’u.

  Indywidualny program konsultacji edukacyjnych ADAMED SmartUP: 

  Ola dzięki zajęciom dostosowanym do swoich potrzeb rozwija swoje pasje, a także przygotowuje się do udziału w licznych konkursach. Konsultacje ADAMED SmartUP umożliwiły jej także sprecyzowanie planów na przyszłość oraz wyznaczenie kroków, które musi wykonać, aby zrealizować swoje marzenie o studiowaniu za granicą. Dzięki programowi, w wakacje może odbyć staż badawczy w ośrodku naukowym, gdzie pozna praktyczną stronę najbardziej interesujących ją dziedzin, a także zdobędzie bezcenne doświadczenia w pracy laboratoryjnej.

  Największe sukcesy naukowe: 

  Ola jest najbardziej dumna z napisania pracy badawczej na Olimpiadę Biologiczną. Praca została bardzo wysoko oceniona, a po rozbudowaniu wysłana do Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (EUCYS). Dotyczyła ona charakterystyki florystycznej nasypu kolejowego, więc nie była związana z najbardziej interesującymi ją zagadnieniami, ale jej napisanie było bardzo rozwijające i nauczyło ją formułowania naukowych tekstów. Ola jest także dumna z tego, że udało się przejść do finału Olimpiady Biologicznej. Ma nadzieję, że w tym roku uda jej się zostać laureatką.

  Dalsze plany naukowe: 

  Marzeniem Oli jest studiowanie na University of Cambridge. Dzięki zajęciom z biologii prowadzonym w języku angielskim zna specjalistyczne słownictwo, które na pewno przyda mi się jej podczas studiowania za granicą.

 • Anna Sieńko

  Anna Sieńko

  Ania jest Stypendystką Prezydenta m. st. Warszawy!

  Uczennica klasy z maturą międzynarodową w II Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie. Wolny czas spędza aktywnie – jeździ konno, biega, interesuje się również modą i odkrywaniem nowych smaków w kuchni.

  Indywidualny program konsultacji edukacyjnych ADAMED SmartUP:

  Program ADAMED SmartUP umożliwił Ani uczestnictwo w zajęciach w programie IB oraz w zajęciach z psychologii oraz chemii. Ania bierze także udział w on-linowych rozmowach ze studentami University of Cambridge, a także uzyskała możliwość wyjazdu na London International Youth Science Forum i staż w szpitalu. Konsultacje dodatkowo pomogły jej uporządkować kwestię dotyczącą wolontariatów i aktywności pozalekcyjnych, którymi mogłaby się zająć. Ola rozpoczęła wolontariat w fundacji Dr Clown, a zaangażowana jest w wiele projektów i wydarzeń.

  Największe sukcesy naukowe:

  Ania jest laureatką i finalistką wielu konkursów przedmiotowych. Za wybitne osiągnięcia w nauce w ubiegłym roku otrzymała stypendium Prezydenta m.st. Warszawy.

 • Marcin Bąk

  Marcin Bąk

  Marcin uzyskał zaproszenie do Uniwersytetu w Cambridge!

  Uczeń XIV Liceum im. Stanisława Staszica w Warszawie. Finalista Olimpiady Wiedzy Technicznej i wyróżniony finalista Konkursu Fizycznego Politechniki Warszawskiej. Miłośnik nauk ścisłych, mechaniki, lotnictwa oraz języków obcych – w tym języka japońskiego.

   

  Indywidualny program konsultacji edukacyjnych ADAMED SmartUP:

  Marcin brał udział w zajęciach z matematyki, fizyki, języka polskiego oraz języka niemieckiego, które bardzo go rozwinęły i pozwoliły spojrzeć na różne aspekty z innej perspektywy. Na lekcjach fizyki nauczył się robić prawdziwe doświadczenia, co jest nieocenione w karierze inżyniera czy fizyka przy pisaniu sprawozdań z eksperymentów. Konsultacje naukowe poszerzyły jego horyzonty i pomogły mu się przygotować do rozmów na Cambridge. Marcin teraz zauważa jeszcze więcej rzeczy i szukam rozwiązań tam gdzie nigdy wcześniej by ich nie szukał.

   

  Największe sukcesy naukowe:

  Dla Marcina największym sukcesem jest uzyskanie oferty z Uniwersytetu w Cambridge. Jest to owoc wszystkich jego dotychczasowych. Wcześniejszym większym sukcesem był finał krajowej Olimpiady Wiedzy Technicznej, finał Konkursu Fizycznego Politechniki Warszawskiej i zbudowanie z Oskarem Grudzińskim (również laureatem programu ADAMED SmartUP) modelu szybowca własnego projektu.

   

  Dalsze plany naukowe:

  Marcin otrzymał ofertę studiowania inżynierii na University od Cambridge. Myśli o tym, by rozpocząć karierę jako inżynier.

 • Oskar Grudziński

  Oskar Grudziński

  Oskar jest uczestnikiem Turnieju Młodych Fizyków!

  Uczeń II Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie, który wraz z drużyną klubu naukowego “Fenix” zajął pierwsze miejsce w Polsce i złoty medal w zawodach Turnieju Młodych Fizyków, a osiągnięcia zespołu prezentował podczas Mistrzostw Świata Młodych Fizyków w Tajlandii, gdzie również zdobył złoty medal. Lotnictwo, modelarstwo, szachy, gra na gitarze, nurkowanie… to tylko nieliczne z jego zainteresowań.

  Indywidualny program konsultacji edukacyjnych ADAMED SmartUP:

  Oskar brał udział w konsultacjach z rachunku różniczkowo-całkowego, programowania w C++ oraz zajęciach przygotowawczych do egzaminu IELTS. Szczególnie podobają mu się zajęcia z matematyki – niejednokrotnie podczas matematycznych dyskusji wyklarował się zupełnie nowy pogląd na jakiś problem naukowy, albo różne teorie zaczęły współgrać ze sobą tworząc spójny obraz. Oskar docenia również, że może brać udział w zajęciach programowania, gdyż uważa, że jest to przydatna umiejętność podczas prac badawczych. Cieszy się, że może być nauczany przydatnych umiejętności w przyjemny sposób.

  Największe sukcesy naukowe:

  Jego osiągnięciem jest udział w zawodach Turnieju Młodych Fizyków, gdzie wraz z Drużyną zdobył złoty medal i wyjechał jako reprezentacja narodowa na międzynarodowe zawody International Young Physicists’ Tournament w Tajlandii. W ramach Turnieju, uczestnicy szukają rozwiązań kilkunastu otwartych problemów fizycznych, badając różne zjawiska, np. rozpędzanie aluminiowego dysku przez oddziaływanie prądów wirowych z zewnętrznym, zmiennym polem magnetycznym. Ogrom poświęconego czasu i ciężka praca w drużynie Klubu Naukowego ”Fenix” zaowocowały zajęciem przez Polskę drugiego miejsca w świecie, przy czym w wielkim finale nasza drużyna była jedynym reprezentantem ”Zachodu”, ścierając się z drużynami z Chin i Singapuru. Turniej sprawił, że Oskar bardziej zagłębił się w świat fizyki praktycznej.

  Dalsze plany naukowe:

  Oskar otrzymał oferty studiowania na University of Bristol i University of Manchester.

 • Michał Bączyk

  Michał Bączyk

  Michał jest Finalistą Olimpiady Matematycznej!

  Uczeń XIV Liceum im. Stanisława Staszica w Warszawie. Już w pierwszej klasie został finalistą LXV i LXVI Olimpiady Matematycznej oraz LXIV Olimpiady Fizycznej. Zwycięzca 27. Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. Obecnie realizuje autorski projekt naukowy we współpracy z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

  Indywidualny program konsultacji edukacyjnych ADAMED SmartUP:

  Michał otrzymał pomoc w przygotowaniu aplikacji na University of Cambridge (UK), w organizacji wyjazdu na egzamin do University of Cambridge wraz ze sfinansowaniem biletów lotniczych oraz uczestniczył w Oxbridge Preparation Weekend – kursie przygotowawczym do rozmowy kwalifikacyjnej na University of Cambridge. Uczestniczył także w zajęciach przedmiotowych z matematyki, języka angielskiego i języka polskiego.

  Największe sukcesy naukowe:

  Michał posiada szereg sukcesów naukowych, którymi są między innymi otrzymanie tytułu finalisty LXV i LXVI Olimpiady Matematycznej, finalisty LXIV Olimpiady Fizycznej oraz Zwycięzcy 27. Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. Dodatkowo, realizuje autorski projekt naukowy we współpracy z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, a także otrzymał oferty studiowania fizyki z University of Cambridge, Imperial College London, University College London, Warwick University oraz Durham University (UK).

  Dalsze plany naukowe:

  Michał będzie studentem jednej z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie – University of Cambridge. Liczy na to, że studia pozwolą mu otworzyć się na nieznane, poszerzyć horyzonty oraz jak najlepiej się rozwinąć. W wymiarze długoterminowym będzie to więc znakomita szansa na znalezienie pracy, która każdego dnia będzie sprawiała mu przyjemność. Wszystko co wyniesie z tak niesamowitej, niezapomnianej przygody będzie zawsze procentować.

 • Patrycja Paśniewska

  Patrycja Paśniewska

  Patrycja jest laureatką licznych konkursów przedmiotowych!

  Absolwentka Gimnazjum Akademickiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, laureatka licznych konkursów przedmiotowych z biologii, chemii i fizyki. Ponadto odnosi sukcesy w zawodach lekkoatletycznych. Miłośniczka fantastyki, muzyki rockowej i tańca towarzyskiego.

   

  Indywidualny program konsultacji edukacyjnych ADAMED SmartUP:

  Patrycja brała udział w zajęciach przedmiotowych z fizyki, matematyki, chemii, biologii oraz języka angielskiego, a w planach ma także wyjazd na kurs językowy do Wielkiej Brytanii. Dzięki opiece mentorskiej, Patrycja poszerzyła swoją wiedzę i horyzonty, poznała inny system nauczania, a przede wszystkim poznała ciekawych ludzi.

   

  Największe sukcesy naukowe:

  Patrycja najbardziej dumna jest z nagrody głównej programu ADAMED SmartUP. Jest także laureatką licznych konkursów przedmiotowych z biologii, chemii i fizyki.

 • Tomasz Białecki

  Tomasz Białecki

  Tomasz zajął II miejsce w powiatowym konkursie matematycznym „Rusz Głową”!

  Absolwent Gimnazjum im. 25 p.p AK w Żarnowie. Jest zdobywcą 2. miejsca w powiatowym konkursie matematycznym “Rusz głową” oraz finalistą Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych z Matematyki i Fizyki. W wolnym czasie konstruuje urządzenia elektroniczne, a w najbliższej przyszłości planuje budowę automatycznego ramienia sterowanego przez mikrokontroler.

   

  Indywidualny program konsultacji edukacyjnych ADAMED SmartUP:

  Tomasz uczestniczył w zajęciach przedmiotowych z fizyki, matematyki, informatyki i języka angielskiego oraz wybiera się wyjazd na obóz Politechniki Warszawskiej. W dłuższej perspektywie konsultacje mentorskie są dla niego zachętą do poszerzania wiedzy i motywacją do dalszej nauki.

   

  Największe sukcesy naukowe:

  Tomasz jest zdobywcą 2. miejsca w powiatowym konkursie matematycznym „Rusz Głową”, finalistą Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych z Matematyki i Fizyki. Poza uczestnictwem w konkursach z nauk ścisłych, zajmuje się konstruowaniem urządzeń elektronicznych.

   

  Dalsze plany naukowe:

  Tomasz w najbliższym czasie planuje budowę automatycznego ramienia sterowanego przez mikrokontroler.

   

 • Maksymilian Głowacki

  Maksymilian Głowacki

  Maksymilian jest dwukrotnym laureatem Olimpiady Chemicznej!

  Maks otrzymał pomoc w przygotowaniach do studiów na University of Cambridge. Uczestniczył w zajęciach przedmiotowych z chemii, fizyki, języka polskiego i języka angielskiego, przygotowujących do egzaminu IELTS. Wziął udział w London International Youth Science Forum oraz w warsztatach naukowych w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN). Konsultacje edukacyjne wiążą się dla niego z wieloma korzyściami – przede wszystkim znacznym poszerzaniem wiedzy i umiejętności. Maksymilian chwali sobie również to, że poznaje wielu ludzi o podobnych zainteresowaniach, którzy dzielą się z nim swoimi obserwacjami i doświadczeniem.

  Największe sukcesy naukowe:

  Maksymilian już dwukrotnie został laureatem Olimpiady Chemicznej. Może się także pochwalić tytułami finalisty przedmiotowych konkursów wiedzy z matematyki, fizyki i informatyki, tytułem laureata XXX konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej oraz pierwszym miejscem w eliminacjach European Youth Debating Competition, której debata finałowa odbędzie się w październiku 2016 roku w Budapeszcie.

  Dalsze plany naukowe:

  Maksymilian chciałby studiować Natural Sciences na University of Cambridge.

Patroni honorowi

Partnerzy

Logo Logo Logo

Serwis na swoich stronach www wykorzystuje m.in. pliki cookies

w celu zapewnienia Ci maksymalnego komfortu podczas przeglądania serwisu i korzystania z usług. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.