WARSZTATY ORGANIZOWANE PRZEZ ADAMED SMARTUP

SmartUP Academy to projekt Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej w partnerstwie z Fundacją Grupy Adamed, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

W ramach projektu WND-POWR.03.01.00-00-T009/18 trwającego w latach 2019-2020, każdy uczestnik może wziąć udział w zajęciach SmartUP Academy na Politechnice Warszawskiej tylko raz. Oznacza to, że jeśli ktoś brał udział w zajęciach na wiosnę roku 2019, nie może brać udziału w tych zajęciach w kolejnych semestrach. Bez ograniczeń zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w ogólnopolskich warsztatach ADAMED SmartUP Academy.

Osobom dojeżdżającym na zajęcia ponad 50 km zwracamy koszty dojazdu transportem publicznym. W przypadku, gdy nie ma połączeń umożliwiających dojazd i powrót tego samego dnia, zwracamy także koszt noclegu w Warszawie.

SmartUP Academy
WND-POWR.03.01.00-00-T009/18
2019-01-02 do 2020-12-31

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:
dr inż. Monika Wielechowska (Wydział Chemiczny PW), Katarzyna Dubno (Fundacja Grupy Adamed)

Lista warsztatów

 • 6 kwietnia
  • 6 kwietnia
  • Świat pod mikroskopem – od A do Z

   W nauce obserwacja nie jest tylko uważnym patrzeniem, jest jedną z głównych metod badawczych. Wśród nauk biologia ma wyjątkowe narzędzie obserwacji, mikroskop ...więcej
  • Zrób swój własny hologram i dowiedz się czym różni się on od zwykłego zdjęcia

   Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego optyka jest taka interesująca?  U nas w laboratorium twierdzimy, że dlatego, że ją WIDAĆ! Zapraszamy do zapoznania ...więcej
  • Sprawdź się w roli biotechnologa – izolacja DNA

   Poznaj techniki izolacji DNA. Dowiedz się, czym są kwasy nukleinowe. Samodzielnie zbadaj wyizolowane DNA pod kątem ilości i czystości przy użyciu spektrofotometru ...więcej
  • Sprawdź się w roli biotechnologa – projektowanie i wykonanie reakcji PCR

   Poznaj PCR – łańcuchową reakcję polimerazy, czyli reakcję powielania materiału genetycznego. Zweryfikuj i przeanalizuj poprawność wytworzonych kopii fragmentu DNA za pomocą wizualizacji ...więcej
 • 13 kwietnia
  • 13 kwietnia
  • Pod mikroskopem - jak przygotować preparat idealny?

   Zdarzyło ci się oglądać fascynujące zdjęcia komórek lub mikroorganizmów? Zastanawiałeś się skąd pochodzą piękne fotografie świata w skali mikro w albumach lub ...więcej
  • Elektrochemia dla każdego – z czego wynika siła reakcji redoks?

   Trudno jest zliczyć zjawiska z życia codziennego, które wykazują naturę elektrochemiczną. Zaczynając od prostych zjawisk związanych choćby z podstawowymi elementami wyposażenia domu, ...więcej
  • Kiedy stajemy się super człowiekiem?

   Czym jest mikrobiota i mikrobiom? Jakie drobnoustroje żyją wewnątrz człowieka? Poznaj korzyści i zagrożenia. Zapoznanie z najważniejszymi drobnoustrojami żyjącymi wewnątrz i na ...więcej
  • Mikroorganizmy w służbie człowieka

   Jakie drobnoustroje wykorzystujemy do produkcji żywności oraz leków? Jak są one wytwarzane? Poznaj bliżej proces biotechnologiczny produkcji i analizy związków wykorzystywanych w ...więcej
  • Różnicowa kalorymetria skaningowa – badanie przejść fazowych w materiałach

   Analiza termiczna to zbiór technik badawczych, które umożliwiają badanie właściwości termicznych substancji. Umożliwiają one określenie m.in. temperatury rozkładu lub spalania danego materiału, ...więcej
 • 20 kwietnia
  • 20 kwietnia
  • Wzmocnienie dziwności i inne sygnatury plazmy kwarkowo-gluonowej

   ALICE (A Large Ion Collider Experiment) jest jednym z 4 głównych eksperymentów zlokalizowanych na Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC) w ośrodku badań jądrowych ...więcej
  • Interdyscyplinarne zastosowanie fizyki

   Fizyka jest paradygmatem nauki od czasów Newtona. W związku z tym, gdy badacze chcieli podkreślić wykorzystanie w swoich badaniach metod ilościowych, dodawali ...więcej
  • Zobaczyć i zrozumieć: krew pod mikroskopem

   Zaczniemy od zaskakujących krwinek czerwonych, które połyskują na zielonkawo pod mikroskopem. Ale w czasie warsztatów, oprócz takich zdziwień, zrozumiesz jak bardzo te ...więcej
  • Organizm ludzki cel dla efektów pracy biotechnologa

   Celem pracy biotechnologa jest poprawa warunków życia ludzi, jest to szczególnie jednoznaczne w przypadku biotechnologii czerwonej, czyli takiej która zajmuje się głównie ...więcej
  • Przeciwciała w służbie ludzkości

   Ludzie są istotami żyjącymi w świecie zdominowanym przez mikroorganizmy, więc nasze organizmy w toku ewolucji przystosowały się do kontaktu z nimi. W ...więcej
  • Jak unieruchomić enzymy?

   Immobilizowane enzymy – jak je uzyskać i do czego są wykorzystywane? Stwórz własne mleko bezlaktozowe. Ważnym działem biotechnologii jest otrzymywanie i zastosowanie ...więcej
 • 27 kwietnia
  • 27 kwietnia
  • Jak zobaczyć chorobę: stan zapalny pod mikroskopem

   Na zewnątrz zaczerwienienie, pieczenie, opuchnięcie, ból, słowem stan zapalny. A co w tym czasie dzieje się w tkankach? Co sprawia, że zmienia ...więcej
 • 11 maja
  • 11 maja
  • Elektroforeza żelowa - identyfikacja cząstek na podstawie własności elektrokinetycznych

   Wiele substancji daje się rozpoznawać na podstawie ich własności elektrokinetycznych, czyli prędkości osiąganej pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego. Technika ta jest wykorzystywana ...więcej
 • 18 maja
  • 18 maja
  • Igła w stogu siana czyli po okruszkach do celu – Kto używał materiału wybuchowego?

   Celem zajęć będzie przedstawienie wybranych nowoczesnych metod badań śladowych ilości substancji wybuchowych. Zajęcia będą składały się z dwóch paneli (grup doświadczeń). Pierwszy ...więcej

Adamed Smartup organizuje także warsztaty ogólnopolskie