WARSZTATY ORGANIZOWANE PRZEZ ADAMED SMARTUP

SmartUP Academy to projekt Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej w partnerstwie z Fundacją Grupy Adamed, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

W ramach projektu WND-POWR.03.01.00-00-T009/18 trwającego w latach 2019-2020, każdy uczestnik może wziąć udział w zajęciach SmartUP Academy na Politechnice Warszawskiej tylko raz. Oznacza to, że jeśli ktoś brał udział w zajęciach na wiosnę roku 2019, nie może brać udziału w tych zajęciach w kolejnych semestrach. Bez ograniczeń zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w ogólnopolskich warsztatach ADAMED SmartUP Academy.

Osobom dojeżdżającym na zajęcia ponad 50 km zwracamy koszty dojazdu transportem publicznym. W przypadku, gdy nie ma połączeń umożliwiających dojazd i powrót tego samego dnia, zwracamy także koszt noclegu w Warszawie.

SmartUP Academy
WND-POWR.03.01.00-00-T009/18
2019-01-02 do 2020-12-31

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:
dr inż. Monika Wielechowska (Wydział Chemiczny PW), Katarzyna Dubno (Fundacja Grupy Adamed)

Harmonogram warsztatów

 • Projektowanie współczesnych leków oraz biotechnologiczne strategie ich otrzymywania

  Szczegóły 12.10.2019 10:15-17:00
  Politechnika Warszawska Gmach Technologii Chemicznej, s. 106, 213, godz. 10:15-17:00 Zwiń
 • Inteligentne kosmetyki kolorowe – mit czy przyszłość?

  Szczegóły 26.10.2019 10:15-17:00
  Politechnika Warszawska Gmach Technologii Chemicznej (Pawilon), s. 22, 26, godz. 10:15-17:00 Zwiń
 • Mikrokosmos, czyli mali towarzysze broni lub wrogowie oraz jak ich rozpoznać

  Szczegóły 16.11.2019 10:15-17:00

  Większość ludzi żyje nie zdając sobie sprawy z obecności otaczającego nas mikrokosmosu, który zamieszkują maleńkie drobnoustroje. Pod słowem drobnoustrój rozumiemy organizm tak drobny, że nie można go dostrzec nieuzbrojonym w mikroskop okiem. Jednak to, że tego świata nie możemy na co dzień zobaczyć nie umniejsza jego ogromnej wagi dla naszego życia. O mikroorganizmach myślimy zwykle w kontekście choroby przez nie wywołanej, jednak to tylko maleńki i wcale nie najważniejszy aspekt naszych kontaktów z drobnoustrojami. To od nich wszystko się zaczęło i to one czynią różnicę między żyjącą a martwą planetą. To one przetwarzają martwą biomasę, one stanowią podstawę łańcucha pokarmowego i one mają największy wpływ na skład atmosfery. Warto tez podkreślić, że komórek mikroorganizmów, które zamieszkują nasze ciała i nasze wnętrze jako flora fizjologiczna jest co najmniej tyle samo, ile komórek budujących nasze ciała, i już samo to świadczy o tym, że nie mogą być dla naszego życia obojętne. W czasie warsztatów zobaczymy, jak rosną mikroorganizmy (głównie bakterie) w laboratorium i jak możemy je rozpoznać i nazwać posługując się metodami biologii molekularnej. Będziemy izolować ich DNA, namnażać najbardziej istotne geny i znając ich sekwencje będziemy przeszukiwać bazy danych, aby znaleźć „naszą” bakterię.

  Politechnika Warszawska Gmach Technologii Chemicznej, s. 208, 213, godz. 10:15-17:00 Zwiń
 • Elektrochemia dla każdego –z czego wynika siła reakcji redoks?

  Szczegóły 23.11.2019 10:15-17:00

  Trudno jest zliczyć zjawiska z życia codziennego, które wykazują naturę elektrochemiczną. Zaczynając od prostych zjawisk związanych choćby z podstawowymi elementami wyposażenia domu, przez baterie i akumulatory, implanty medyczne…. aż po wielkie elementy infrastruktury komunikacyjnej, nie mówiąc już o wielu procesach przemysłowych. Zrozumienie tych zjawisk pozwala na konstruowanie nowych materiałów o pożądanych właściwościach, jak choćby elementy baterii czy przedmioty do zastosowań medycznych. Równolegle możemy chronić wiele konstrukcji przed niszczącą je korozją, a innym przedmiotom nadawać estetyczny wygląd i specjalne funkcje. Jak to się dzieje?  Zajrzyjmy za drzwi opatrzone tabliczką „Pracownia elektrochemii i korozji” – kilka prostych doświadczeń i pomiarów pozwoli nam rozpocząć przygodę z tą pasjonującą i wielce praktyczną dziedziną chemii.

  Politechnika Warszawska Gmach Chemii, s. 417, 204, godz. 10:15-17:00 Zwiń
 • ELISA czy Western – oto jest pytanie?

  Szczegóły 30.11.2019 10:15-17:00

  Ludzie są istotami żyjącymi w świecie zdominowanym przez mikroorganizmy, więc nasze organizmy w toku ewolucji przystosowały się do kontaktu z nimi. W rezultacie wykształcony został bardzo efektywny zespół mechanizmów ochronnych, który utrzymuje mikroorganizmy z dla od słabych punktów naszego ciała, takich jak narządy i krwiobieg. Podstawę mechanizmów obronnych organizmu stanowią dwa rodzaje odporności odpowiedzialne za obronę przed patogenami: odporność nieswoista (wrodzona) i swoista (nabyta). Przeciwciała, czyli swoiste immunoglobuliny służą zwierzętom do obrony przed patogenami i innymi obcymi cząsteczkami i występują w płynach ustrojowych wszystkich kręgowców. Białka te mają zdolność do odróżniania elementów własnego organizmu od elementów obcych nazywanych antygenami. Wysoka swoistość przeciwciał względem specyficznego antygenu jest podstawową różnych technik analitycznych, które zrewolucjonizowały metody diagnostyczne w wykrywaniu zakażeń i rozpoznawaniu chorób. W trakcie zajęć uczniowie zapoznają się z podstawowymi technikami immunoenzymatycznymi, jak ELISA, Westernblot, dotblot.

  Politechnika Warszawska Gmach Technologii Chemicznej, s. 106, 213, godz. 10:15-17:00 Zwiń
 • Igła w stogu siana czyli po okruszkach do celu – Kto używał materiału wybuchowego?

  Szczegóły 07.12.2019 10:15-17.00

  Celem zajęć będzie przedstawienie wybranych nowoczesnych metod badań śladowych ilości substancji wybuchowych. Zajęcia będą składały się z dwóch paneli (grup doświadczeń). Pierwszy z nich będzie dotyczył wstępnej identyfikacji śladowych ilości substancji wybuchowych naniesionych na różne podłoża (szkło, metal, polimer, piasek) z zastosowaniem przenośnych detektorów IMS (IonMobilitySpectrometry), służących do przesiewowego badania próbek pod kątem obecności substancji wybuchowych. Urządzenia oparte na technice IMS są powszechnie stosowane do kontroli pasażerów i bagaży na lotniskach, oraz w laboratoriach kryminalistycznych do badań m.in. próbek powybuchowych.

  W celu potwierdzenia wykrycia MW konieczne jest zastosowanie przynajmniej dwóch metod badawczych, dlatego drugi panel będzie związany z instrumentalnymi metodami identyfikacji związków. Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość zapoznania się z metodami analitycznymi takimi jak spektroskopia w podczerwieni, metody chromatograficzne GC-MS i HPLC, analiza termiczna (DSC).

  Politechnika Warszawska Gmach Technologii Chemicznej, s. 116, 118, 119, godz. 10:15-17:00 Zwiń

 

ADAMED SmartUP Academy to program specjalnych kursów skierowanych do młodzieży ściśle uzdolnionej. Tym razem nie musisz jednak przechodzić przez skomplikowany proces rekrutacji – wystarczy, że masz 15-19 lat i chcesz pogłębić swoją wiedzę w takich dziedzinach jak: biotechnologia, medycyna, fizyka czy chemia.

Uczestnicząc w projekcie zdobędziesz cenną wiedzę i rozwiniesz swoje naukowe pasje, a także poznasz inne osoby o podobnych zainteresowaniach.

W ramach kursów ADAMED SmartUP Academy oferujemy kursy dwudniowe o tematyce: biochemia, medycyna, fizyka, chemia. Kursy ADAMED SmartUP Academy zostaną podzielone na zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.

W jaki sposób aplikować?

Wystarczy, że napiszesz w kilku zdaniach (maksymalnie 50 słów), dlaczego właśnie Ciebie powinniśmy zaprosić do udziału w ADAMED SmartUP Academy. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. Jest o co walczyć – zapraszamy!

Partnerem merytorycznym programu jest:

 

 

Harmonogram warsztatów

 • WEEKENDOWY KURS „BIOCHEMIA”

  Szczegóły 13-14.04.2019

  Podczas weekendowego kursu z biochemii dowiesz się między innymi:

   

  • czym zajmuje się współczesna biotechnologia,
  • czy antyoksydanty występują w żywności i czym jest stres oksydacyjny,
  • co kryje się w tłuszczach i czym jest chromatografia,
  • jak GMO wpływa na nasze życie,
  • jakie znamy sposoby izolacji i oczyszczania materiału genetycznego.

   

  Podczas kursu zajęcia teoretyczne przeplatać się będą z ćwiczeniami w laboratorium, podczas których między innymi zostanie przeprowadzona ekstrakcja wybranych grup związków chemicznych z produktów żywnościowych, poznamy główne techniki służące identyfikacji gatunkowej mikroorganizmów, zapoznamy się z poszczególnymi etapami izolacji i oczyszczania genomowego DNA, przeprowadzimy transformację komórek kompetentnych Escherichia coli wektorami plazmidowymi.

  Miasto: Rzeszów Zwiń
 • WEEKENDOWY KURS „MEDYCYNA"

  Szczegóły 27-28.04.2019

  Podczas weekendowego kursu z medycyny dowiesz się między innymi:

  • jak wygląda współczesna medycyna i na czym polega zawód lekarza,
  • na czym polega specyfika nauki anatomii,
  • jak rozmawiać z pacjentem i diagnozować na podstawie wywiadu,
  • jak wygląda badanie przedmiotowe internistyczne,
  • czym zajmuje się neurologia i jak wygląda neurologiczne badanie przedmiotowe,
  • czym różni się psychiatria od psychologii,
  • kiedy szukać chirurga i jak zszyć ranę, gdy musimy poradzić sobie sami,
  • co robić w stanach zagrożenia życia.

  Zajęcia są również niepowtarzalną okazją do spotkań i rozmów z lekarzami – praktykami, wymiany doświadczeń i  poznania nowych ludzi o podobnych zainteresowaniach oraz spróbowania swoich sił podczas warsztatu z sekcji i szycia chirurgicznego!

  Miasto: Łódź Zwiń
 • WEEKENDOWY KURS „Fizyka"

  Szczegóły 11-12.05.2019

  Podczas weekendowego kursu poświęconego zagadnieniom fizycznym, poruszymy następujące tematy:

  • czym zajmuje się fizyka atomowa,
  • fizyka w ochronie dziedzictwa kulturowego,
  • cząstki elementarne w przemyśle i medycynie,
  • świat w skali nano,
  • na styku fizyki doświadczalnej i teoretycznej,
  • komputery nie tylko do gry,
  • fotonika i plazmonika,
  • ultrakrótkie impulsy światła, czyli jak wytworzyć gwiazdę w laboratorium.
  Miasto: Kraków Zwiń
 • WEEKENDOWY KURS „MEDYCYNA”

  Szczegóły 18-19.05.2019

  Podczas weekendowego kursu z medycyny dowiesz się między innymi:

  • jak wygląda współczesna medycyna i na czym polega zawód lekarza,
  • na czym polega specyfika nauki anatomii,
  • jak rozmawiać z pacjentem i diagnozować na podstawie wywiadu,
  • jak wygląda badanie przedmiotowe internistyczne,
  • czym zajmuje się neurologia i jak wygląda neurologiczne badanie przedmiotowe,
  • czym różni się psychiatria od psychologii,
  • kiedy szukać chirurga i jak zszyć ranę, gdy musimy poradzić sobie sami,
  • co robić w stanach zagrożenia życia.

  Zajęcia są również niepowtarzalną okazją do spotkań i rozmów z lekarzami – praktykami, wymiany doświadczeń i  poznania nowych ludzi o podobnych zainteresowaniach oraz spróbowania swoich sił podczas warsztatu z sekcji i szycia chirurgicznego!

   

  Miasto: Szczecin Zwiń

Zapisy zostały zakończone. Bardzo dziękujemy za wszystkie zgłoszenia, wkrótce ogłosimy listę osób zakwalifikowanych na zajęcia.

 

Poznaj chemię, biologię i fizykę po angielsku! Jeżeli planujesz karierę naukową, znajomość języka angielskiego będzie Ci niezbędna. Chcesz się dowiedzieć jak czytać badania naukowe po angielsku? Chcesz brać udział w zajęciach praktycznych prowadzonych po angielsku? Zapisz się na zajęcia Science through English organizowane przez Fundację Grupy Adamed.

Do uzyskania certyfikatu ukończenia kursu wymagana jest obecność na 80% zajęć. Zajęcia będą odbywać się raz w miesiącu od października 2019 do czerwca 2020. Zajęcia teoretyczne będą trwały 4 godziny lekcyjne w sobotę, a zajęcia praktyczne odbędą się na koniec każdego semestru w sobotę lub niedzielę. Terminy odbywania zajęć w semestrze jesienno-zimowym:

 • 19 października
 • 16 listopada
 • 14 grudnia
 • 11 stycznia lub 12 stycznia (zajęcia praktyczne)

Zajęcia będą się odbywać w dwóch grupach: biologiczno-chemicznej oraz fizyczno-chemicznej.

Co zrobić aby się dostać?
Zajęcia są otwarte dla uczniów warszawskich szkół ponadpodstawowych. Aby się dostać na zajęcia, trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej B1. Każda osoba zapisana będzie musiała wypełnić test z j. angielskiego lub przedstawić certyfikat językowy. Na zajęcia zostaną zaproszone osoby, które najlepiej uzasadnią swoje zainteresowanie naukami ścisłymi i przyrodniczymi.

Partnerem merytorycznym programu jest:

Projekt współfinansowany przez:

 


 

Grupy warsztatów

 • Grupa fizyczno-chemiczna

  Szczegóły 10.00-13.30

  Ta grupa pozna angielską terminologię techniczną z zakresu chemii fizycznej i organicznej; zapozna się z podstawami chemii/teorii kwantowej, głównie w odniesieniu do budowy atomu i cząsteczki, i ich oddziaływań ze światłem; pozna zasady okresowości i ich konsekwencje dla budowy materii; przyjrzy się teorii VSEPR, pozwalającej ustalać strukturę cząsteczek bloku-p układu okresowego; dowie się jak budować cykle termodynamiczne, również te bardziej złożone dla struktur krystalicznych; poznają elementy rachunku różniczkowego niezbędnego do opisu równań kinetycznych, jak i cały zakres terminologii związanej z kinetyką chemiczną.; pozna aspekty teorii równowag chemicznych i formalizmu matematycznego potrzebnego do ich opisu oraz podstawy elektrochemii, w sposób opisowy, następnie matematyczny i formalny.

  Zajęcia będą prowadzone przez absolwenta studiów magisterskich oraz doktoranckich na Uniwersytecie Oksfordzkim.

  Biuro Fundacji Grupy ADAMED
  ul. Karowa 31A, 00-324 Warszawa

  Zajęcia praktyczne
  Akademia High School
  ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 2,
  02-972 Warszawa
  Zwiń
 • Grupa biologiczno-chemiczna

  Szczegóły 10:00-13.30

  Na tych zajęciach dowiesz się jak pracuje naukowiec i czym się zajmuje; poznasz literaturę naukową oraz dowiesz się jak ją przeszukiwać przy pomocy różnych narzędzi; dowiesz się jak zaprojektować eksperyment, jak go wykonać, jak prowadzić zapiski z jego przebiegu oraz jak zinterpretować jego wyniki; poznasz oprogramowanie chemiczne wykorzystywane przez chemików na co dzień; poznasz podstawy chemii organicznej; dowiesz się czym się zajmuje chemia medyczna, w jaki sposób powstają leki, jak się je bada i jak się je tworzy.

  Zajęcia prowadzone będą przez absolwenta Politechniki Warszawskiej, który doktorat zdobył na Uniwersytecie w Greifswaldzie, a pracował także na Uniwersytecie w St. Andrews oraz w Instytucie Chemii Fizycznej PAN

  Biuro Fundacji Grupy ADAMED
  ul. Karowa 31A, 00-324 Warszawa

  Zajęcia praktyczne
  Akademia High School
  ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 2,
  02-972 Warszawa
  Zwiń
 • Grupa biologiczno-chemiczna

  Szczegóły 14.00-17.30

  Na tych zajęciach dowiesz się jak pracuje naukowiec i czym się zajmuje; poznasz literaturę naukową oraz dowiesz się jak ją przeszukiwać przy pomocy różnych narzędzi; dowiesz się jak zaprojektować eksperyment, jak go wykonać, jak prowadzić zapiski z jego przebiegu oraz jak zinterpretować jego wyniki; poznasz oprogramowanie chemiczne wykorzystywane przez chemików na co dzień; poznasz podstawy chemii organicznej; dowiesz się czym się zajmuje chemia medyczna, w jaki sposób powstają leki, jak się je bada i jak się je tworzy.

  Zajęcia prowadzone będą przez absolwenta Politechniki Warszawskiej, który doktorat zdobył na Uniwersytecie w Greifswaldzie, a pracował także na Uniwersytecie w St. Andrews oraz w Instytucie Chemii Fizycznej PAN

  Biuro Fundacji Grupy ADAMED
  ul. Karowa 31A, 00-324 Warszawa

  Zajęcia praktyczne
  Akademia High School
  ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 2,
  02-972 Warszawa
  Zwiń
 • Grupa fizyczno-chemiczna

  Szczegóły 14.00-17.30

  Ta grupa pozna angielską terminologię techniczną z zakresu chemii fizycznej i organicznej; zapozna się z podstawami chemii/teorii kwantowej, głównie w odniesieniu do budowy atomu i cząsteczki, i ich oddziaływań ze światłem; pozna zasady okresowości i ich konsekwencje dla budowy materii; przyjrzy się teorii VSEPR, pozwalającej ustalać strukturę cząsteczek bloku-p układu okresowego; dowie się jak budować cykle termodynamiczne, również te bardziej złożone dla struktur krystalicznych; poznają elementy rachunku różniczkowego niezbędnego do opisu równań kinetycznych, jak i cały zakres terminologii związanej z kinetyką chemiczną.; pozna aspekty teorii równowag chemicznych i formalizmu matematycznego potrzebnego do ich opisu oraz podstawy elektrochemii, w sposób opisowy, następnie matematyczny i formalny.

  Zajęcia będą prowadzone przez absolwenta studiów magisterskich oraz doktoranckich na Uniwersytecie Oksfordzkim.

  Biuro Fundacji Grupy ADAMED
  ul. Karowa 31A, 00-324 Warszawa

  Zajęcia praktyczne
  Akademia High School
  ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 2,
  02-972 Warszawa
  Zwiń

Adamed Smartup organizuje także warsztaty ogólnopolskie

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika. Możesz zrezygnować ze zbierania informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki - niemniej w takim przypadku nie gwarantujemy poprawnego działania serwisu. Więcej szczegółów w naszej polityce cookies.