Aleksander Stawiarski

Aleksander jest laureatem nagrody głównej 5. edycji programu ADAMED SmartUP. Obecnie studiuje nauki medyczne na Uniwersytecie Oksfordzkim. Jego zamiłowanie do nauk ścisłych, w szczególności medycyny, zrodziło się w gimnazjum, gdy w trakcie przygotowań do konkursu z biologii odkrył fascynującą genetykę molekularną. Udział w obozie naukowym zainspirował go natomiast do obrania ścieżki lekarza-naukowca. 

W kręgu jego zainteresowań znajduje się problematyka z pogranicza metabolizmu, endokrynologii, kardiologii i immunologii, a ponadto zagadnienia kliniczne związane z medycyną stylu życia oraz żywienia. Jak sam przyznaje, lekcje w szkole dotyczące metabolizmu wydawały mu się raczej nużące, jednak podczas wykładów na pierwszym roku prowadzący oczarowali go tym tematem. – Zauważyłem, że mogę sam stosować na co dzień informacje zaczerpnięte z zajęć, co zachęciło mnie do pogłębienia wiedzy o znaczeniu żywienia w zdrowiu publicznym na poziomie populacji – wspomina Aleksander. W ramach międzyuniwersyteckiej organizacji Nutritank dąży do zmiany programu nauczania medycyny, by kładł on większy nacisk na zagadnienia z obszarów żywienia i stylu życia.

Aleksander pod koniec 2020 roku brał również udział w jednym z pierwszych w Wielkiej Brytanii badań pilotażowych masowego testowania populacji na COVID-19, prowadzonych przez University of Oxford. Ich wyniki posłużyły w 2021 r. za podstawę do wprowadzenia ogólnokrajowego programu darmowego testowania przeciw COVID-19 przy użyciu testów antygenowych.

W tym roku Aleksander spodziewa się uzyskać tytuł licencjata medycyny, a tym samym ukończyć naukowy etap studiów. – Od przyszłego roku przechodzę do nauczania klinicznego i poznam lekarski fach. Zamierzam zaangażować się w badania kliniczne z dziedziny medycyny metabolicznej, ponieważ doświadczenie z researchu przedklinicznego już posiadam. Chcę poznać ten temat z obu perspektyw i poświęcić się temu, co uznam za najważniejsze i najciekawsze – zapowiada.