Aleksandra Kamizela

Ola jest finalistką Olimpiady Biologicznej!

Jest uczennicą Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach. Uczęszcza na zajęcia  szkolnego koła biologicznego. Opracowuje własną pracę badawczą pt. „Wpływ zanieczyszczeń atmosferycznych na stopień infekcji łuszczeńcem klonowym Rhytisma acerinum Fr klonu zwyczajnego Acer platanoides L w okolicach Morawicy”. Bierze również udział w organizowanych przez szkołę wyjazdach naukowych do BioCentrum Edukacji Naukowej w Warszawie.

Największe sukcesy naukowe:

Ola jest stypendystką Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci oraz laureatką wojewódzkich konkursów z biologii i chemii dla gimnazjalistów. W swojej szkole działa też w Towarzystwie Nauk Ścisłych. Jest również laureatką XII Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego.

Dalsze plany naukowe:

Swoją przyszłość naukową wiązać chce z biologią.