Filip Krawczyk

Filip prowadzi prace badawcze nad antybiotykoodpornością bakterii!

Uczeń III Liceum im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni. Koncentruje się nie tylko na rozwijaniu zainteresowań związanych z przedmiotami profilowymi – biologią i chemią, ale również informatyką oraz naukami humanistycznymi. Lider pierwszej w Polsce drużyny licealnej biorącej udział w konkursie biologii syntetycznej “IGEM”, organizowanym przez MIT w Stanach Zjednoczonych. Interesuje się montażem i produkcją filmów, grafiką komputerową i nauką języków obcych.

Indywidualny program konsultacji edukacyjnych ADAMED SmartUP:

Filip wziął udział w zajęciach z biologii, chemii, matematyki oraz w zajęciach przygotowujących do egzaminu Cambridge ESOL – IELTS. Otrzymał również konsultacje w zakresie studiów zagranicą oraz pomoc w napisaniu tzw. personal statement, który jest niezbędny w aplikacji na studia zagraniczne. Dzięki wsparciu mentorskiemu Filip mógł otworzyć się bardziej na świat nauki. Otrzymał okazję, by usystematyzować swoją dotychczasową wiedzę, dowiedzieć się wielu nowych rzeczy i przygotowywać się do aplikacji na najlepsze uczelnie.

Największe sukcesy naukowe:

Filip jest liderem pierwszej w Polsce drużyny licealnej biorącej udział w konkursie z biologii syntetycznej „IGEM”, organizowanym przez MT w USA. Dodatkowo prowadzi prace badawcze w celu rozwiązania problemu antybiotykoodporności bakterii. Obecnie uczestniczy w projekcie TPDT, który zakłada wytworzenie biomolekuły zdolnej selektywnie niszczyć komórki gronkowca złocistego. Otrzymał grant z Funduszu Black Pearls VC z Gdańska, dzięki któremu może realizować kolejną fazę badań. Niejednokrotnie pojawiał się w ogólnopolskich mediach.