Igor Jaszczyszyn

Uczeń IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie. Laureat wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z biologii oraz reprezentant szkoły w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Neurobiologicznej. Prowadzi projekt True UP, którego celem jest szerzenie wiedzy nt. weryfikacji informacji w Internecie. Interesuje się naukami ścisłymi i przyrodniczymi, a w szczególności interdyscyplinarną dziedziną, jaką jest biomatematyka. W przyszłości chciałby studiować medycynę na Uniwersytecie w Cambridge lub Imperial College London bądź biotechnologię na Politechnice Federalnej w Zurychu.