Jakub Wornbard

Jakub jest laureatem Olimpiady Matematycznej i Informatycznej Gimnazjalistów!

Jakub jest osobą otwartą na ludzi, chętnie podejmuje wyzwania, a także konsekwentnie dąży do realizacji swoich celów.

Największe sukcesy naukowe:

Największymi naukowymi osiągnięciami Jakuba są tytuły laureata Xi I Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów, X Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów oraz konkursu kuratoryjnego z fizyki, a także zdobycie IV miejsca w konkursie o puchar Ogólnopolskiej Akademii Programowania.

Dalsze plany naukowe:

W przyszłości Jakub planuje udział w licealnych olimpiadach przedmiotowych z Matematyki i Fizyki. Chciałby też zdobyć umiejętności w zakresie fizyki doświadczalnej, nauczyć się obsługi oprogramowania potrzebnego fizykom oraz bardziej zaawansowanych metod matematycznych. Ponadto Jakub chciałby zrealizować projekt badawczy.