Jan Skiba

Uczeń XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie. Swoją przygodę z naukami ścisłymi rozpoczął już w szkole podstawowej, gdzie został laureatem dwóch wojewódzkich konkursów przedmiotowych – z chemii oraz matematyki. Tegoroczny uczestnik Olimpiady Chemicznej. Miłośnik algorytmiki i analizy matematycznej, a także programista. Swoją pasję rozwijał m.in. na warsztatach Google. Przyszłość wiąże z chemią i matematyką, choć nie wyklucza połączenia tych dyscyplin z etyką czy zarządzaniem projektami, w obszarach których także sukcesywnie rozwija swoje kompetencje.