Julia Kalinowska

Julia studiuje na holenderskim University of Groningen, gdzie z pasją odkrywa tajemnice komórek. Za wyniki na pierwszym roku jako jedna z siedmiu studentów biologii w Holandii otrzymała Young Talent Award sponsorowane przez Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (Royal Holland Society of Sciences and Humanities). – Najbardziej interesują mnie procesy związane z pobieraniem substancji z otoczenia przez komórki układu odpornościowego człowieka. Fascynują mnie również dynamiczne procesy tworzenia i przekształcania organelli w komórkach oraz równie plastyczne zmiany w strukturze kolców dendrytycznych. Te bardzo podstawowe czynności życiowe komórek mają wiele powiązań z chorobami autoimmunologicznymi i neurodegeneracyjnymi, co sprawia, że są to dla mnie nie tylko interesujące, ale również bardzo ważne tematy – tłumaczy Julia.

Równolegle do regularnych studiów, w ciągu standardowych trzech lat nauki realizuje także dodatkowy rok w ramach Honours College Programme. Daje on najlepszym i najbardziej zmotywowanym studentom możliwość realizowania własnych badań naukowych, a także rozwijania interdyscyplinarnych pasji na innych wydziałach. Julia należy do grupy badającej wpływ krótkich peptydów na aktywność białka LRRK2, którego mutacje mają związek ze zwiększonym ryzykiem choroby Parkinsona. Długoterminowym celem tego i podobnych eksperymentów przeprowadzanych w Cell Biochemistry Lab jest odkrycie struktury, mechanizmu aktywacji i funkcji białka LRRK2, a także zaprojektowanie skutecznych leków przeciwko chorobie Parkinsona. Julia marzy o karierze naukowej, dlatego po obronie licencjatu w Groningen planuje ubiegać się o stypendium w Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii.

Za swój największy dotychczasowy sukces uważa natomiast uzyskanie dyplomu ukończenia Państwowej Szkoły Muzycznej z oceną bardzo dobrą. – Łączenie mojej miłości do muzyki klasycznej z ambicjami naukowymi zawsze stanowiło duże wyzwanie, ale przygotowywanie się do matury i ćwiczenie na dyplom było bardzo wymagające. Mimo wielu trudnych tygodni, udało mi się zagrać recital, z którego do dzisiaj jestem dumna – wspomina.