Kamil Tkacz

Absolwent VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV w Warszawie. Laureat wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z biologii oraz 48. Olimpiady Biologicznej. Zakwalifikował się do finału Konkursu Biotechnologicznego Politechniki Warszawskiej. W 2019 r. odbył staż w Zakładzie Immunologii WUM. W przyszłości chciałby spróbować naukowego podejścia do medycyny i zaangażować się w badania oraz prace naukowe. W ramach prowadzonego koła biologicznego zorganizował zajęcia dla swoich kolegów i koleżanek dotyczące teorii pseudonaukowych.