Kevin Wawrzyn

Uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie. Wziął udział w II etapie Olimpiady Biologicznej i Fizycznej. Jest finalistą XIV i XV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Technicznej, a także stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci oraz Edukacyjnej Fundacji im. Prof. Romana Czerneckiego EFC. Uczestnik zajęć edukacyjnych na Uniwersytecie Rzeszowskim, gdzie rozwija swoje praktyczne umiejętności podczas pracy w laboratorium. Jego marzeniem jest ukończenie studiów lekarskich, a następnie prowadzenie badań naukowych.