Małgorzata Gniadek

Uczennica III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach. W 2017 roku uzyskała tytuł laureatki Konkursu Fizycznego „Lwiątko”. Przygotowuje się do udziału w programie przygotowującym do uzyskania matury międzynarodowej. Uczęszcza na zajęcia laboratoryjne w pracowni fizyki Uniwersytetu Śląskiego oraz Pałacu Młodzieży w Katowicach. Swoją wiedzą dzieli się również z młodszymi uczniami m.in. jako wolontariuszka w świetlicy środowiskowej w Katowicach.