Małgorzata Róg

Małgosia jest laureatką Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów!

Spośród wszystkich zagadnień, z którymi dotąd spotkała się Małgorzata, najbardziej fascynuje ją matematyka. Podoba jej się jej abstrakcyjność i to, że jest uniwersalnym językiem do opisu świata. Małgorzatę zachwyca to, że „oderwane od rzeczywistości” rozmyślania posiadają odbicia w otaczającym nas świecie. Ponadto fizyka czy też programowanie są dla niej wyzwaniem i ciekawą rozrywką umysłową. Poza naukami ścisłymi Małgorzata interesuje się też „działaniem” ludzi – psychologią i socjologią. Jest osobą cichą, ale gdy znajdzie odpowiedniego rozmówcę chętnie dyskutuje na interesujące ją tematy.

Największe sukcesy naukowe:

Zdobycie tytułu laureata Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów.

Dalsze plany naukowe:

Dalszy plany naukowe Małgorzaty na pewno obejmują naukę programowania, a także wzięcia udziału w Olimpiadach matematycznej i fizycznej.