Maria Michna

Maria jest laureatką konkursu przedmiotowego z chemii!

Maria w tym roku szkolnym będzie zdawać maturę, a następnie planuje podjęcie studiów medycznych.

Największe sukcesy naukowe:

Maria jest laureatką wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z chemii. Jej największym naukowym osiągnięciem jest także prowadzenie projektu pt. „Urządzenia wspomagające pracę komór serca. Dlaczego u pacjentów wspomaganych wirowymi pompami krwi trudno jest zmierzyć puls i ciśnienie tętnicze krwi” i prezentacja wyników na konferencji BioMedTech Silesia 2015.

Dalsze plany naukowe:

Uczestnictwo w konkursach i olimpiadach naukowych oraz rozwijanie własnych projektów badawczych.