Oskar Leksa

Uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach. Laureat wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z biologii dla uczniów gimnazjów. Uczestnik III etapu Olimpiady Biologicznej. Już w ósmej klasie brał udział w projekcie naukowym badającym wpływ warunków znajdujących się w wysokich partiach atmosfery na okrzemki. W czasie pandemii SARS-CoV-2 organizował wykłady dla swoich rówieśników na temat działania szczepionek. Aktywny wolontariusz oraz członek samorządu szkolnego. Miłośnik aktywności fizycznej z patentem żeglarza jachtowego.