Patryk Wekwejt

Uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Józefa Bema w Ostrołęce. Finalista wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z geografii oraz uczestnik III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu. Prowadzi własne badania dotyczące możliwości zastosowania hormonu alpha-melanotropowego (alpha-MSH) w łagodzeniu postępu zaburzeń́ poznawczych towarzyszących chorobie Alzheimera. Na ich prowadzenie otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów. Chce aplikować na studia w Wielkiej Brytanii i USA. Pasjonuje go także karate i gra na saksofonie.