Róża Okoń

Róża pierwszy raz zetknęła się z nauką w ramach Uniwersytetu Dziecięcego „UNIKIDS”. Przez kolejne lata jej zainteresowania rozwijały się, a w liceum nie miała już wątpliwości, że jest to dziedzina, z którą chce związać swoją przyszłość zawodową. Obecnie studiuje na Uniwersytecie Warszawskim, a za swoje największe dotychczas sukcesy uważa zdobycie grantu na staż badawczy na Uniwersytecie Harvarda oraz finansowania na prezentację wyników badań na konferencji w Atenach.

Najbardziej fascynują ją chemia teoretyczna i obliczeniowa. – W ramach studiów międzywydziałowych na UW, realizując kursy z fizyki i chemii, nauczyłam się rozwiązywać proste problemy przez tłumaczenie ich na język matematyki. W jego subtelnej i złożonej konstrukcji, którą człowiek buduje od tysiącleci, kryje się naprawdę dużo możliwości, jeśli tylko ktoś umie je wykorzystać – przekonuje.

Róża wykorzystuje metody chemii obliczeniowej do badań, których obszar można określić jako chemia prebiotyczna. Próbuje odpowiedzieć na pytanie, jak powstało życie na Ziemi. – Mój projekt skupia się na badaniu wpływu promieniowania ultrafioletowego na związki chemiczne, które mogły występować na młodej Ziemi w okresie formowania się życia. Szukam odpowiedzi na pytanie, czy ten rodzaj światła mógł niszczyć mniej stabilne cząsteczki, pełniąc rolę czynnika selekcyjnego w ewolucji chemicznej – tłumaczy.

W przyszłości chciałaby po prostu „robić dobrą naukę w najlepszym środowisku, jakie do tego znajdzie”. Rozważa aplikację na doktorat w Stanach Zjednoczonych, a wcześniej ubiegać o stypendium Fundacji Fulbrighta. – Uniwersytet Harvarda i Uniwersytet w Chicago mają bardzo silnie rozwiniętą chemię prebiotyczną, udało mi się też w pewnym stopniu przetrzeć szlaki w kontakcie z zespołami badawczymi z obu uczelni – być może to jest droga dla mnie, choć nie wykluczam pozostania w Europie.

Jak sama przyznaje, udział w programie ADAMED SmartUP pomógł jej odnaleźć ścieżkę naukową, uwierzyć we własne możliwości i zrozumieć, że jest w stanie zdziałać znacznie więcej niż jej się wcześniej wydawało. Młodszych kolegów i koleżanek zachęca do podejmowania prób i podążania za swoją ciekawością świata.