Czy dobór naturalny działa?

12 lutego 2015

Pewnie nie zdajecie sobie sprawy z tego, że pojęciem zmienności posługujemy się na co dzień. Życie na naszej planecie wykazuje bowiem zmienność na każdym poziomie organizacji. Jej produktem jest także gatunek ludzki. Wszystko to nie byłoby natomiast możliwe, gdyby nie proces doboru naturalnego, którego działanie prześledzimy w tym odcinku.

Zagadnienia: zmienność, ewolucja, dobór naturalny, przeżywalność

Dowiedz się więcej: dymorfizm płciowy, polimorfizmdobór, zmienność, rekombinacja genetyczna, ewolucja, ewolucja i dobór, drzewo życia

POBIERZ MATERIAŁY DO LEKCJI

Materiały o podobnej tematyce