Elektroforeza

17 listopada 2015

To m.in. dzięki elektroforezie stało się możliwe sekwencjonowanie genomu człowieka. W amatorskim domowym laboratorium, elektroforeza pozwoli Ci natomiast na analizę barwników wchodzących w skład produktów spożywczych – sprawdź, które z molekuł wędrują szybciej i czy kolory rozdzielają się na różne frakcje. Szczegóły co do metody i dodatkowe porady znajdziesz w materiałach dodatkowych.

Dowiedz się więcej: ElektroforezaGenom człowiekaElektroforeza dwuwymiarowaAgaroza.

POBIERZ MATERIAŁY DO LEKCJI

Materiały o podobnej tematyce