Pędzące cząstki

10 grudnia 2014

Czy wiecie, że fizycy od wielu lat zajmują się przyspieszaniem cząstek elementarnych? Podczas wizyty w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie oraz Narodowym Centrum Radioterapii Hadronowej w Bronowicach, dowiemy się jak są zbudowane i do czego służą akceleratory.

Zagadnienia: akcelerator, cząstki elementarne, Wielki Zderzacz Hadronów, cyklotron, terapia protonowa

Dowiedz się więcej: akceleatory, cyklotron, cyklotron krakowskiWielki Zderzacz Hadronów, hadron egzotycznyradioterapia protonowa, terapia hadronowa

POBIERZ MATERIAŁY DO LEKCJI

Materiały o podobnej tematyce