Po co nam enzymy?

9 listopada 2016

Wiele reakcji chemicznych przebiega gwałtownie, a do zapoczątkowania jest wymagana energia. Jednak, co dzieje się, jeśli organizmy żywe nie mogą podgrzewać swoich cząsteczek do wysokich temperatur? Tutaj pojawia się pytanie – po co nam enzymy? Odpowiedzi udzieli w materiale Szymon Drobniak.

Zagadnienia: enzymy, reakcja utleniania, skrobia

Dowiedz się więcej: właściwości enzymówo jodzie i skrobi + reakcja Harcourtareakcje chemiczne.

POBIERZ MATERIAŁY DO LEKCJI

Materiały o podobnej tematyce