Transkrypcja RNA

16 kwietnia 2015

Czy wiesz dlaczego możliwe jest życie na ziemi oraz jak przebiega przekazywanie informacji w komórkach w Twoim ciele? Damian Sojka wyjaśni Wam, na czym polega transkrypcja i jak przebiega proces „odkodowywania” informacji genetycznej zawartej w DNA.

Zagadnienia: informacja genetyczna, DNA, transkrypcja RNA, biosynteza białek, polimeraza

Dowiedz się więcej: transkrypcja RNA, kwasy nukleinowe, składanie RNA, informacja genetyczna.

POBIERZ MATERIAŁY DO LEKCJI

Materiały o podobnej tematyce