Kursy

Johns Hopkins Center for Talented Youth

Johns Hopkins University

Zakres programu cały czas się powiększa, ale celem pozostaje pozwolić wysoce zdolnym studentom zanurzyć się w ich akademickich pasjach, poznać innych podobnych sobie i rozwijać się zarówno intelektualnie, jak i osobiście.

Czas trwania: 3 tygodnie
Terminy: Rejestracja od stycznia, kurs odbywa się podczas letnich wakacji
Koszt kursu: $4700 + $125 rekrutacja
Program kursu: Szeroka oferta tematów zajęć

Uniwersytet Licealisty

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Zajęcia odbywają się w formie bloków tematycznych składających się z zajęć seminaryjnych i laboratoryjnych.

W ramach Uniwersytetu Licealisty uczestnik odbędzie zajęcia wchodzące w skład następujących bloków nauk przyrodniczo-medycznych: FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA, BIOCHEMIA, GENETYKA I BIOTECHNOLOGIA, CHEMIA ORGANICZNA , DIAGNOSTYKA LABOLATORYJNA .

Czas trwania: Rok akademicki
Terminy: Rejestracja w czerwcu
Koszt kursu: "Wykłady i ćwiczenia o tematyce medycznej"
Program kursu: Odbycie bloku tematycznego jest poświadczone wpisem w indeksie. Po zakończeniu zajęć uczestnicy, którzy uzyskali zaliczenie wszystkich zajęć będą mogli przystąpić do egzaminu w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Człowieku.

Uniwersytet Dziecięcy UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Anatomia i fizjologia, Rachowanie, Astronomia, Prawo i Administracja, Robotyka, Chemia, Fizyka

Czas trwania: Rok akademicki
Terminy: Rozpoczęcie naboru we wrześniu każdego roku
Koszt kursu: 350,00 zł (klasy I i II), 380,00 zł (klasy III-VI) za semestr zajęć
Program kursu: Zajęcia z nauk ścisłych, humanistycznych oraz artystyczne

Akademia Młodych Odkrywców

Politechnika Wrocławska

Zagadnienia związane z fizyką, matematyką, techniką

Czas trwania: Rok akademicki
Terminy: Zapisy na początku września
Koszt kursu: Bezpłatny
Program kursu: Zagadnienia związane z fizyką, matematyką, techniką

Łódzki Uniwersytet Dziecięcy

Politechnika Łódzka

Aktustyka, Biotechnologia, Chemia, Elektronika, Fizyka, Matematyka, Mikrobiologia, Papiernictwo, Robotyka, Włókiennictwo, Zarządzanie

Czas trwania: Rok akademicki
Terminy: Zapisy we wrześniu oraz styczniu, wykłady co tydzień
Koszt kursu: Opłata za semestr wynosi 30 zł, plus za zajęcia dodatkowe po 15 zł za każde
Program kursu: Wykłady o tematyce naukowej

Uniwersytet dzieci

Uniwersytet Dzieci

Studenci wybierają dwie spośród dostępnych specjalizacji , zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

Czas trwania: Rok akademicki
Terminy: Zapisy w maju
Koszt kursu: Od 550zł do 690zł w zależności od wieku uczestnika
Program kursu: Wykłady o tematyce naukowej

Szkoła Młodego Chemika

Politechnika Warszawska

Uczniowie będą mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności z chemii. Projekt stwarza niepowtarzalną okazję do pracy w laboratoriach chemicznych Politechniki Warszawskiej. Uczestnicy będą lepiej przygotowani do udziału w olimpiadach chemicznych oraz do matury z chemii.

Czas trwania: Cztery dni zajęć po cztery godziny zegarowe w semestrze zimowym
Terminy: Zapisy w marcu
Koszt kursu: 100 zł
Program kursu: Tematyka warsztatów do wyboru w zależności od zainteresowań i wieku, np. biochemia, robotyk

PW Junior

Politechnika Warszawska

Zajęcia ogólne, specjalistyczne: chemiczne, matematyczne, fizyczne oraz informatyczne dla Uczestników o zainteresowaniach z tej dziedziny, grafika komputerowa

Czas trwania: Rok akademicki, zajęcia raz w miesiącu, w soboty
Terminy: Rekrutacja w maju i kwietniu
Koszt kursu: 600zł
Program kursu: Zajęcia ogólne oraz specjalistyczne, których tematyka jest wybierana przez studenta

Obóz naukowy Politechniki Warszawskiej

Politechnika Warszawska

W trakcie Obozu każdy uczestnik weźmie udział w jednym z 25-godzinnych warsztatów naukowych. Warsztaty charakteryzują się starannie opracowanym programem, łączącym elementy teoretyczne i praktyczne, co zachęca młodzież do aktywnego uczestniczenia w zajęciach.

Czas trwania: Tydzień
Terminy: Dwa turnusy w sierpniu
Koszt kursu: W zależności od terminu wpłaty od 1190 zł do 1390 zł
Program kursu: Zajęcia dydaktyczne prowadzone będą przez pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Warszawskiej, absolwentów oraz studentów ostatnich lat studiów, działających w kołach naukowych uczelni