Maciej Maciuszek

Maciej zajął pierwsze miejsce w Małopolskim Konkursie Chemicznym dla gimnazjalistów!

Jest uczniem  IV Liceum Ogólnokształcącego w ZSO nr 1 w Tarnowie. W klasie II będzie realizował program rozszerzony z chemii i biologii.

Największe sukcesy naukowe:

Brał udział też w Olimpiadzie Chemicznej i warsztatach z chemii organizowanych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Poza chemią pasjonują go języki obce. Jest laureatem konkursów na szczeblu wojewódzkim z języka angielskiego i niemieckiego.

Dalsze plany naukowe:

Jego marzeniem jest przyczynić się do odkrycia wynalazków, które wpłyną na rozwiązanie problemów, przed którymi stoi obecnie świat nauki.