Marcin Kępa

Uczeń II Liceum Ogólnokształcącego  im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku. Od ponad 6 lat posługuje się wieloma językami programowania. Od roku pracuje nad zastosowaniem sieci neuronowych w robotyce.

Największe sukcesy naukowe:

Laureat konkursów z informatyki i języka angielskiego. Najbardziej interesuje go programowanie jako część robotyki oraz własnoręczne konstruowanie robotów. Wykorzystuje w nich zdobytą wiedzę zakresu elektroniki, inżynierii i informatyki. Zajął I miejsce w konkursie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu elektroniki „Elektronika to jest to” oraz II miejsce w konkursie z zakresu ogólnej wiedzy o informatyce „Informatyczny puchar”.

Dalsze plany naukowe:

Jego pasją jest własnoręczne programowanie robotów, do konstrukcji których używa zdobytych już umiejętności z zakresu programowania, elektroniki, jak również podstaw inżynierii.