Wiktor Jaśniak

Finalista Olimpiady Fizycznej oraz członek olimpijskiego koła fizycznego!

Uczeń Gimnazjum nr 50 w Bydgoszczy. Przedmiotem jego zainteresowań są: fizyka, matematyka oraz informatyka.

Największe sukcesy naukowe:

Otrzymał tytuł finalisty Olimpiady Matematycznej Juniorów oraz konkursu przedmiotowego z matematyki. Dwukrotny laureat konkursu przedmiotowego z fizyki oraz finalista wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z fizyki.