zapis na warsztaty: Sprawdź się w roli biotechnologa – projektowanie i wykonanie reakcji PCR

Poznaj PCR – łańcuchową reakcję polimerazy, czyli reakcję powielania materiału genetycznego. Zweryfikuj i przeanalizuj poprawność wytworzonych kopii fragmentu DNA za pomocą wizualizacji w elektroforezie agarozowej.

Uczestnicy warsztatu nabędą zarówno teoretyczną jak i praktyczną wiedzę dotyczącą reakcji powielania materiału genetycznego, czyli łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR). Ten etap warsztatów stanowić będzie zwielokrotnianie ilości wybranego fragmentu DNA we wspólnie zaprojektowanej reakcji PCR. Jest to jedna z najczęściej stosowanych metod zarówno w badaniach podstawowych jak i aplikacyjnych w wielu laboratoriach badawczych. Celem reakcji PCR będzie wytworzenie wielu kopii docelowego fragmentu DNA. Poprawność wykonania metody zostanie zweryfikowana i przeanalizowana z wykorzystaniem wizualizacji otrzymanych produktów w elektroforezie agarozowej – techniki, w której fragmenty DNA migrują przez matrycę żelową pod wpływem prądu elektrycznego i są rozdzielane według wielkości. Żel zostanie zobrazowany przy użyciu transilluminatora UV i bezpiecznego barwnika służącego do barwienia kwasów nukleinowych.

 

6 kwietnia
12:30-15:30
Prowadzący:
Limit miejsc: 10
Lublin - Instytut Nauk Biologicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Dziękujemy za zapisanie się na warsztat.

Na Twój adres mailowy zostało wysłane potwierdzenie zapisu.

Koniecznie sprawdź folder SPAM. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o kontakt z rekrutacja@adamedsmartup.pl.

Co dalej?

O wyniku rekrutacji poinformujemy Cię mailowo, najpóźniej na dwa tygodnie przed datą planowanego warsztatu.

Wystąpił błąd podczas zapisu. Prosimy skontaktować się poprzez formularz kontaktowy.

Pamiętaj, że organizowane przez nas warsztaty są skierowane do osób w wieku 14-19 lat.

* Pola obowiązkowe

Dlaczego właśnie Ciebie powinniśmy wybrać do udziału w zajęciach (max 50 słów)

Zgłoszenia bez podania argumentacji nie będą brane pod uwagę.