Jędrzej Machtyl

Jędrzej studiuje na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kierunku lekarskim. Jak sam przyznaje, jego zainteresowania naukowe ostatnio intensywnie ewoluują. Na chwilę obecną najbardziej pociągają go neurologia, psychiatria i szeroko rozumiana neuronauka. Szczególnie ciekawią go choroby degeneracyjne, demencje, zaburzenia afektywne i zaburzenia psychiczne spowodowane zmianami organicznymi mózgu, czyli neuropsychiatria. – Uważam, że nauki ścisłe i przyrodnicze, w tym nauki medyczne, są jedną z najważniejszych ludzkich aktywności. Dzięki nim możliwy jest postęp cywilizacyjny, technologiczny i w pewnej mierze również kulturowy. Odkrycia naukowe mają niezwykły wpływ na jakość i długość ludzkiego życia. Chciałbym osobiście kontynuować tę tradycję – komentuje Jędrzej.

Obecnie dalej poszukuje potencjalnych ścieżek rozwoju i spełnia się organizatorsko. Jest członkiem zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego WUM oraz zarządu SKN Psychiatrii WUM. Wraz z kolegami i koleżankami z koła psychiatrycznego zaczyna wstępną pracę nad projektem z zakresu zaburzeń snu. Myśli o specjalizacji z neurologii, psychiatrii lub okulistyki. – Na pewno wiem tylko, że nie chcę być chirurgiem. W tej chwili nie czuję potrzeby realizowania rezydentury za granicą, lecz może się to zmieni. Najbardziej jestem dumny z wypracowania u siebie etyki pracy, która pozwala mi osiągać wysokie wyniki w nauce, a jednocześnie rozwijać swoje inne akademickie i pozaakademickie zainteresowania, takie jak literatura, kino, fotografia analogowa i filozofia, szczególnie filozofia nauki i filozofia społeczna – podsumowuje Jędrzej.