Jak eksperymenty wpływają na postęp nauki?

8 czerwca 2016

O tym, jak ważne są eksperymenty wiedzą wszyscy. To właśnie dzięki nim możemy zweryfikować hipotezę badawczą lub sprawdzić naszą intuicję. Sam Leonardo Da Vinci pisał: „Doświadczenie nigdy nie myli. To jedynie twój osąd błądzi, spodziewając się rezultatów, które nie są bezpośrednim wynikiem twoich eksperymentów”. Pomimo tak dużego postępu technologicznego ostatnich lat nadal mamy problemy z kontrolą wyników eksperymentu. Dlaczego? Ponieważ nigdy nie możemy być pewni wykorzystanej metody. Z tego względu tak ważne jest ciągłe poszukiwanie nowych sposobów, które pozwolą na uzyskanie wiarygodnych wyników analiz.

Rola eksperymentu w procesie walidacji pomysłu

Podobną motywację, jak się okazało, miała chińska grupa badawcza z Uniwersytetu Xiamen, której praca dotycząca poszukiwania nowej nieinwazyjnej metody obrazowania zwłóknień wątroby została opublikowana w czasopiśmie Nature.

Przeczytaj cały artykuł

Autor: Joanna Jurek, „Jak eksperymenty wpływają na postęp nauki?”, biotechnologia.pl, 2016-06-03.

Materiały o podobnej tematyce